Showroom Tielt open deze zomer. Showroom Burocomfort Sint-Niklaas gesloten van 22 juli tem 2 augustus. Magazijnverkoop weekend 31 augustus & 1 september.

Een werkplekanalyse beeldschermwerk houdt in dat men de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan het werken met beeldschermen identificeert en evalueert. Het doel is om potentiële problemen te herkennen en maatregelen te treffen om deze te minimaliseren. Dit is belangrijk omdat langdurig werken met beeldschermen verschillende klachten kan veroorzaken, zoals klachten van het bewegingsstelsel, visuele en psychosociale factoren.

De belangrijkste stappen in een werkplekanalyse voor beeldschermwerk zijn:

1. Inventarisatie van de werkplekken en taken:

 • Identificeren van de werknemers die beeldschermwerk doen en de aard van hun werkzaamheden.
 • Beoordelen van de duur en frequentie van het beeldschermwerk.

2. Evaluatie van de werkplek:

 • Controleren van de ergonomische inrichting van de werkplek, inclusief bureau, stoel, beeldscherm, toetsenbord en muis.
 • Beoordelen van de werkhouding van de werknemers en of deze afwisselend genoeg is.

3. Beoordeling van de omgevingsfactoren:

 • Evalueren van de verlichting en eventuele verblinding of reflecties op het scherm.
 • Controleren van de temperatuur op de werkplek.

4. Analyse van werkdruk en werkstress:

 • Onderzoeken van de werkdruk en mogelijke werkstress die voortkomt uit beeldschermwerk.
 • Beoordelen van de pauzemogelijkheden en of er voldoende afwisseling in taken is.

5. Onderzoek naar klachten en gezondheidsproblemen:

 • In kaart brengen van eventuele bestaande gezondheidsklachten bij werknemers die beeldschermwerk doen.
 • Overwegen van preventieve maatregelen om toekomstige klachten te voorkomen.

6. Opstellen van een plan van aanpak:

 • Op basis van de bevindingen, maatregelen formuleren om de geïdentificeerde risico's te verminderen.
 • Implementeren van ergonomische verbeteringen, zoals verstelbare meubels of software om pauzes te herinneren.
 • Voorlichting en training voor werknemers over ergonomisch werken en het belang van pauzes.

7. Monitoren en evalueren:

 • Regelmatig de werkplekken en werkomstandigheden opnieuw beoordelen om te controleren of de maatregelen effectief zijn.
 • Zo nodig aanpassingen doen op basis van nieuwe informatie of veranderde omstandigheden.

Een goed uitgevoerde analyse helpt werkgevers om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers die beeldschermwerk doen. Het draagt bij aan het verminderen van ziekteverzuim en het verbeteren van de productiviteit en het welzijn van de medewerkers.

Voor en na bij een werkplekanalyse

VOOR

Werkplekanalyse

NA

Werkplekanalyse

Interesse in een workshop of werkplekanalyse?

Heb je interesse in een workshop of werkplekanalyse door Ergo-Advice of heb je nog een andere vraag? Contacteer onze adviseurs via onderstaande knop.